• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
Білім беру бағдарламалары
6B02303 - Филология (қазақ)
B037 Филология білім беру бағдарламаларының тобы 6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар білім беру саласына кіреді.