• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
Білім беру бағдарламалары
6B03201 - Журналистика
B042 Журналистика және репортер ісі білім беру бағдарламаларының тобы 6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат білім беру саласына кіреді.