• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
person2

Конкаева Роза Кобденовна


 • rosa_konkaeva@list.ru
 • Глинки 20 А

Оқытылатын пәндер

 • Типологиялық зерттеулер
 • Екінші шет тіліндегі елтану (неміс тілі)
 • Шет тілі мұғалімі мамандығына кіріспе
 • Шет тілі (екінші ) (неміс тілі, түрік тілі, қытай тілі) А2 деңгейі
 • Шетел тілі (екінші) (Неміс тілі, түрік тілі, қытай тілі) В2 деңгейі II
 • Екінші шет тілі бастапқы
 • Екінші шет тіліндегі үйдегі оқу
 • Екінші шет тіліндегі елтану
 • Шетел тілі (екінші) (Неміс тілі, түрік тілі, қытай тілі) В2 I деңгейі
 • Тіл біліміне кіріспе
 • Қолтаңбалы лингвистикаға кіріспе

Жарияланымдар

Шәкәрім әлем ойының алыбы

"Шәкәрім оқулары 2022", Семей

19.05.2022

Бес нәрсеге асық бол

"Тілдің құзіреттілік жахандану дәуіріндегі мәдениетаралық өзара байланыс стратегия ретінде" ғылыми - тәжірибелік конференция, Семей

14.02.2022

Абай өнегесі - ұлт үшін қастерлі ұғым

"Ертіс өңірі" газеті, Семей қаласы

17.10.2021

„DEUTSCH als zweite Fremdsprache (A1, A2)“

Астана, 2021

07.04.2021

Шетел тілі сабағында коммуникативтік құзіреттілікті дамыту

Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық унивeрситeті Қашықтан оқыту жағдайында тілдерді оқытудағы құзыреттілік: Халықаралық ғылыми онлайн-курс қатысушылары материалдарының жинағы.

12.12.2020

Абайдың ғылым туралы ой-танымдары

«Әл-Фараби мен Абай тағылымы» атты халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция

10.12.2020

Лингвокультурологическая роль фольклорных произведений как прецедентных текстов (на основе художественных произведений xxi в.ь фольклорных произведений как прецедентных текстов (на основе художественных произведений xxi в.

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» |

11.02.2020

Біліктілікті арттыру

Интерактивные технологии Promethean

"Альянс Техносервис"

07.09.2022 - 12.09.2022. Алматы

Учитель и мотивация учителя

Гете институт в Казахстане

26.08.2021 - 28.08.2021. Алматы

«Модели инклюзивного образования в зарубежных странах»

Образовательная онлайн платформа SKLAD

20.11.2020 - 11.06.2020. Астана

цмфровые технологии в образовательном процессе дистанционного обучения

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

07.07.2020 - 07.06.2020. Семей

Теоретические основы английского языка

Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова

25.11.2019 - 07.12.2019. Павлодар

"Технология создания электронного учебника"

Государственный университет имени Шакарима

12.05.2015 - 30.05.2015. г.Семей