• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
person2

Мухамедиева Асель Баяхметовна


  • магистр
  • injuerke@mail.ru
  • Кашаганова 1

Оқытылатын пәндер

  • Шетел тілі
  • Шет тілі (кәсіби)
  • Базалық шетел тілі (ағылшын тілі) В 2 деңгейі II

Жарияланымдар

"Phsychological and pedagogical innovative technologies for teaching English to university students"

"Cypriot Journal of Educational Sciences"

28.12.2022

Culturological analysis of petroglyphs

Вестник Карагандинского университета

18.03.2022

"Түркілік дүниетаным" ұғымын философиядағы спекулятивті әдіспен талдау

АДАМ ӘЛЕМІ

04.03.2022

Білім алушылардың тілдік құзіреттілігі мен мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру

НАО Университет им.Шакарима г.Семей

09.02.2022

Шет тілі мен мәдениетін қарқынды оқыту техникасы: оқып-үйренушінің резервтік мүмкіндіктерін белсендіру әдісі

"TutorUp -Э" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫ

01.02.2022

ТІЛДІК МӘДЕНИЕТТІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE

19.11.2021

ШЕТЕЛ ТІЛІ МЕН МӘДЕНИЕТІН ҚАРҚЫНДЫ ОҚЫТУ ТЕХНИКАСЫ: БЕЛСЕНДІРУ ӘДІСІ

"SCIENCE AND PRACTISE, ACTUAL PROBLEMS, INNOVATIONS", АМСТЕРДАМ

11.11.2021

EFFECTIVENESS OF THE “INTENSIVE LEARNING” METHOD IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

"Шамовские чтения" сборник., Москва

20.04.2021

ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА ТІЛІДІК ҚҰЗІРЕТТІЛІ ПЕН МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БІРІЗДІЛІГІ

АБЫЛАЙ ХАН ат. Қазақ Халықарал.қатынастар және әлем тілдері Университеті, Алматы

14.04.2021

ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ҚАРҚЫНДЫ (ИНТЕНСИВТІ) ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ БІРІ - ЛОЗАНОВ ТЕХНИКАСЫ

НАО Университет им. Шакарима г.Семей

21.01.2021

Біліктілікті арттыру

Trends od development modern science and practice, онлайн

INTERNATIONAL SCIENCE GROUP

16.11.2021 - 19.11.2021. STOCKHOLM

SCIENCE AND PRACTICE, ACTUAL PROBLEMS, INNOVATIONS, онлайн

INTERNATIONAL SCIENCE GROUP

09.11.2021 - 12.11.2021. Amsterdam

Рухани жаңғыру

Кемел болашақ

20.09.2021 - 30.11.2021. Нұр-Сұлтан

Paradigms in International Marketing Management

СГУ им.Шакарима

03.12.2018 - 21.12.2018. Semey

"Жаңартылған білім беру аясындағы ЖОО заманауи педагогикалық технологиялар"

АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "ӨРЛЕУ"

04.04.2018 - 26.05.2019. Өскемен