• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
person2

Оспанова Айжан Кантореевна


Оқытылатын пәндер

  • Тіл тарихы
  • Базалық шетел тілі (ағылшын тілі) В2 I деңгейі
  • Шетел тілі
  • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы және фонетикасы
  • Мәдениетаралық коммуникацияны модельдеу
  • Ағылшын тілі бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеу

Біліктілікті арттыру

Теоретические основы английского языка

Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова

25.11.2019 - 07.12.2019. Павлодар