• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
person2

Оразгалиева Багдат Орынтаевна


  • филология магистрі
  • orazgaliyeva.bagdat@bk.ru
  • Қашағанов ,1

Оқытылатын пәндер

  • Шетел тілі
  • Базалық шетел тілі (ағылшын тілі) В2 I деңгейі