• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
person2

Койлыбаева Алия Нусюповна


 • Гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Кашаган 2

Оқытылатын пәндер

 • Стилистика
 • Аудармаға дейінгі әдеби талдау
 • Білім берудегі мультимедиялық құралдар
 • Іскерлік шетел тілі
 • Шет тіліндегі мәдениетаралық сауаттылық
 • Оқытылатын тіл елінің географиясы мен мәдениеті
 • Мамандыққа кіріспе
 • Шетел тілі
 • Базалық шетел тілі (ағылшын тілі) В2 I деңгейі

Жарияланымдар

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ

SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" ASTANA, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2023

15.02.2023

FEATURES OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF INTERLANGUAGE EQUIVALENTS…

«ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ЖАҺАНДАНУ ДӘУІРІНДЕГІ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС СТРАТЕГИЯСЫ РЕТІНДЕ» республикалық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция

25.02.2022

Шетел тілін оқытуда лексиканың маңызы және меңгеру жолдары

«Bilim Innovations Group» ғылыми- зерттеу орталығы, Scientific publication Proceedings of the international scientific conference «Models and methods for improving the effectiveness of innovative research» December 09-10, 2021 Karagandy, Kazakhstan.

09.12.2021

Шетел тілін оқытуда лексиканың маңызы және меңгеру жолдары

«Bilim Innovations Group» ғылыми- зерттеу орталығы, Scientific publication Proceedings of the international scientific conference «Models and methods for improving the effectiveness of innovative research» December 09-10, 2021 Karagandy, Kazakhstan.

09.12.2021

) WRITTEN LANGUAGE AS A COMPONENT OF ESSAY WRITING PREPARATION

VI Международная научно-практическая конференция
 «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»

10.04.2020

МЕЖГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ ШКОЛ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ Республиканской научно-практической конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

17.11.2017

ОРТА МЕКТЕПТІҢ ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРДА АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ВИДЕОБЕЙНЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

МАТЕРИАЛЫ Республиканской научно-практической конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

17.11.2017

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

VI Международная научно-практическая конференция
 «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»

17.11.2017

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧЕНИКОВ

МАТЕРИАЛЫ Республиканской научно-практической конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

17.11.2017

МЕТОДИКА РАННЕГО ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ…

МАТЕРИАЛЫ Республиканской научно-практической конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

17.11.2017

Біліктілікті арттыру

Білім берудегі менеджмент

31.10.2022 - 05.11.2022. Усть -Каменогорск

Қолданбалы зерттеулерді жүргізудің әдіснамасы

Назарбаев зияткерлік мектебі ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы

16.09.2022 - 05.10.2022. Усть -Каменогорск

Современные методы преподавания иностранного языка

КазНУим аль- Фараби

18.04.2022 - 30.04.2022. Алматы

The TOEFL ITP® Level 1 Preparation Course for Teachers

ETS Global -

25.03.2022 - 22.04.2022. Париж

The New Normal training webinar

Suleyman Demirel University

23.08.2021 - 27.08.2021. Алматы

цифровые технологии в образовательном процессе дистанционного обучения

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

07.07.2020 - 18.07.2020. Семей

"Технология создания электронного учебника"

Государственный университет имени Шакарима

01.04.2015 - 26.10.2015. г.Семей

Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов

АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу"

24.11.2014 - 07.12.2014. Алматы

Каз НУ имени аль-Фараби

05.11.2012 - 17.11.2012. г. Алматы